Информация о Ханстве Sefeviler
Открыт прием в Ханства


Бойцы Ханства Приватное сообщение - Хан ГЛАВА ХАНСТВА |Нет в клубе
Приватное сообщение - Визир Визирь |Нет в клубе
Приватное сообщение - Визир Serkerde Ordu Bascisi |Нет в клубе
Приватное сообщение - НОВОБРАНЕЦ |Нет в клубе
Приватное сообщение - НОВОБРАНЕЦ |Нет в клубе
Приватное сообщение - НОВОБРАНЕЦ |Нет в клубе
Приватное сообщение - Serkerde |Нет в клубе
Приватное сообщение - НОВОБРАНЕЦ |Нет в клубе
Приватное сообщение - НОВОБРАНЕЦ |Нет в клубе
Приватное сообщение - НОВОБРАНЕЦ |Нет в клубе
Приватное сообщение - НОВОБРАНЕЦ |Нет в клубе
Приватное сообщение - НОВОБРАНЕЦ |Нет в клубе
Приватное сообщение - НОВОБРАНЕЦ |Нет в клубе

Всего: 13
Информация о Ханстве Основал ханство:
Сайт Ханства: http://arion.az
Знак Ханства: Склонность:
Рейтинг: 16686
Уровень: 0
Победа Ханства: 1

Список абилок
Награды
История Ханства Səfəvilər — 1501-ci ildən 1736-cı ilə qədər bugünkü Azərbaycan, İran, Ermənistan, İraq, Əfqanıstan, qərbi Pakistan, Türkmənistan, şərqi Türkiyə, şimal-şərqi Hindistan və Özbəkistan ərazilərini əhatə etmiş, Azərbaycan varisi olduğu tarixi Azərbaycan dövləti. Dövlətin əsasını I İsmayıl 1501-ci ilin iyul ayında Təbrizdə özünü şah elan etməklə qoymuşdur. İsmayılın tərəfdarlarından ibarət olan qızılbaşlar ordusunun nüvəsini türk tayfaları təşkil etmişdir.Səfəvi dövlətinin yaranmasına dəstək verən Qızılbaş tayfaları bunlardır: Şamlı, Rumlu, Mosullu, Po
Подарки